1399/01/06 21:52
دوخت و توليد بيش از ۳۰ هزار ماسك جهت توزيع رايگان در سطح شهرستان فراهان به همت خواهران شهرفرمهين
دوخت و تولید بیش از ۳۰ هزار ماسک جهت توزیع رایگان در سطح شهرستان فراهان به همت خواهران شهرفرمهین

جهاد ادامه دارد...
دوخت و تولید بیش از ۳۰ هزار ماسک جهت توزیع رایگان در سطح شهرستان فراهان به همت خواهران شهرفرمهین

اهدای پارچه ماسک از سوی خیرین و دوخت توسط خواهران داوطلب شهرستان

🔸مرکز فنی و حرفه ای شهرستان فراهان

#جهادگران_سلامت

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved