1399/01/06 21:50
بازديد فرماندار شهرستان فراهان از تور ايست بازرسي و ايستگاه غربالگري ورودي شهر فرمهين توسط پاسداران و بسيجيان
بازدید فرماندار شهرستان فراهان از تور ایست بازرسی و ایستگاه غربالگری ورودی شهر فرمهین توسط پاسداران و بسیجیان

بازدید فرماندار شهرستان فراهان از تور ایست بازرسی و ایستگاه غربالگری ورودی شهر فرمهین توسط پاسداران و بسیجیان

#اخبار_شهرستان_فراهان

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved