1398/11/24 20:57
كميته اطلاع رساني و روابط عمومي امور انتخابات شهرستان فراهان
هرکدام از این انتخابات‌ها که شما در آنها شرکت میکنید، یک حماسه است، یک حرکت عظیم مردمی است که جلوی چشمهای مردم دنیا قرار میگیرد؛ عزّت ملّت را بالا میبرد، قدرت ملّی را افزایش میدهد. کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی امور انتخابات شهرستان فراهان #روابط_عمومی_فرمانداری_فراهان

هرکدام از این انتخابات‌ها که شما در آنها شرکت میکنید، یک حماسه است، یک حرکت عظیم مردمی است که جلوی چشمهای مردم دنیا قرار میگیرد؛ عزّت ملّت را بالا میبرد، قدرت ملّی را افزایش میدهد.

کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی امور انتخابات شهرستان فراهان

#روابط_عمومی_فرمانداری_فراهان

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved