1398/09/09 10:42
گزارش خبري/ نشست مشترك ستاد راهبري و مديريت اقتصاد مقاومتي استان مركزي و شهرستان فراهان
استاندار مرکزی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان که در فرمانداری فراهان برگزار شد گفت: بیش از هفت هزار شغل پایدار امسال با وجود شرایط ویژه اقتصادی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان مرکزی ایجاد شده است.

استاندار مرکزی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان که در فرمانداری فراهان برگزار شد گفت: بیش از هفت هزار شغل پایدار امسال با وجود شرایط ویژه اقتصادی در نقاط مختلف شهری و روستایی استان مرکزی ایجاد شده است.

 

گزارش خبری را از ضمیمه دانلود نمایید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved