1398/06/20 14:31
خنجين غرق در ماتم تاسوعاي حسيني
خنجین غرق در ماتم تاسوعای حسینی

خنجین غرق در ماتم تاسوعای حسینی

همزمان یا تاسوعای حسینی مردم خنجین با برگزاری آیین های سوگواری و عزاداری عشق و علاقه خالصانه خود را به امام حسین (ع) نشان می دهند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved