1398/04/29 18:50
بازديد فرماندار فراهان به اتفاق رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان مركزي از بخش هاي مختلف بيمارستان فرهنگ خسرواني فرمهين
سجادی فرماندار فراهان به اتفاق جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از بخش های مختلف و در حال احداث و راه اندازی بیمارستان فرهنگ خسروانی شهرفرمهین بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های این بیمارستان قرار گرفتند.

سجادی فرماندار فراهان به اتفاق جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از بخش های مختلف و در حال احداث و راه اندازی بیمارستان فرهنگ خسروانی شهرفرمهین بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت های این بیمارستان قرار گرفتند.

مسئولان در ادامه از ساختمان در حال ساخت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بازدید و در جریان روند تکمیل و توسعه فیزیکی این پروژه قرار گرفته و دستورات لازم را جهت تسریع در تکمیل آن صادر کردند.
#روابط_عمومی_فرمانداری_فراهان

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved