1396/01/31 12:32
اولين جلسه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان فراهان با حضور نماينده مجلس و معاون هماهنگي امور عمراني استانداري مركزي
صبح امروز اولین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان فراهان به ریاست سجادی فرماندار و با حضور حسینی نماینده مردم شهرستانهای فراهان , تفرش و آشتیان در مجلس , مهندس فیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مسئولین کشوری و لشکری شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved