Portal_background_image

حضور جودي مديركل بازسازي و رشتيان مدير كل نظارت و ارزيابي مسكن روستايي بنياد مسكن كشور در فراهان

حضور جودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهان

بازدید جودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور به همراه رضا فرح مدیر کل بنیاد مسکن استان مرکزی ، تلخابی بخشدار مرکزی فرمهین ، شاهمرادی مدیر بنیاد مسکن شهرستان فراهان و هیات همراه از روند بازسازی واحدهای آسیب دیده از سیل در روستاهای شهرستان فراهان

گالری تصاویر

جودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهانجودی مدیرکل بازسازی و رشتیان مدیر کل نظارت و ارزیابی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در فراهان

دسته بندی

مسئول روابط عمومی فرمانداری فراهان


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه

  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها