Portal_background_image

جلسات كارگروه گندم ، آرد و نان - كميسيون نظارت و جلسه ستاد تنظيم بازار شهرستان فراهان برگزار شد.

جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان برگزار شد.

جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.

 

در این جلسه در خصوص لزوم نظارت بر بازار ، جلوگیری از احتکار کالا ، جلوگیری از گرانفروشی و افزایش قیمت کالاهای اساسی و ... در سطح شهرستان بحث و تبادل نظر گردید و مقرر شد دهیاران هر گونه احتکار و افزایش قیمت کالا و گرانفروشی توسط واحدهای صنفی سطح روستا را به بخشداریها و تلفن گویای 124 گزارش نمایند .

هم چنین مقرر گردید بازرسین اتحادیه های صنفی برابر ضوابط قانونی نسبت به نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی مربوطه اقدام وهر گونه تخلفی را به اداره صنعت ، معدن وتجارت و اتاق اصناف اعلام نمایند .

نصب بنر اطلاع رسانی در نقاط پر تردد سطح شهر در خصوص خودداری از گرانفروشی ، لزوم رعایت قوانین نظام صنفی توسط واحدهای صنفی ، اعلام موارد احتکار و گرانفروشی واحدهای صنفی توسط شهروندان به مبادی ذیربط و تلفن گویای 124 و ... از دیگر مصوبات این جلسه بود .

گالری تصاویر

جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.جلسات کارگروه گندم ، آرد و نان - کمیسیون نظارت و جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان فراهان به ریاست خزائی پور سرپرست فرمانداری و با حضور اعضا برگزار شد.

دسته بندی

مسئول روابط عمومی فرمانداری فراهان


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه

  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها