Portal_background_image

اعزام ۲۱ گروه جهادي به مناطق محروم فراهان + عكس

رزمایش جهادگران عاشورایی همزمان با سایر نقاط استان مرکزی در شهرستان فراهان اجرا شد.

رزمایش جهادگران عاشورایی همزمان با سایر نقاط استان مرکزی در شهرستان فراهان اجرا شد.

این رزمایش در راستای خدمات رسانی کنگره ملی نقش امام خمینی(ره) در دفاع مقدس و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی و با اولویت اجرای طرح جهاد همبستگی ملی برگزار می شود.

۲۱ گروه جهادی در این رزمایش برای ارایه خدمات عمرانی، آموزشی، فرهنگی، پزشکی، بهداشتی و دامپزشکی در فراهان سازماندهی شده‌اند.

 

به همت گروه جهادی بسیج کارگری شهرستان فراهان ۳ پروژه در جهت اجرای اسکلت و سقف از ولی نعمتان در روستاهای ضیاءآباد ، ونک و امیر آباد اجرایی شد.


رزمایش جهادگران عاشورایی ناحیه مقاومت بسیج فراهان

انجام پروژه رنگ آمیزی دبیرستان ارمغان دانش به همت بسیجیان حوزه دانش آموزی فراهان

 

رزمایش جهادگران عاشورایی ناحیه مقاومت بسیج فراهان

حضور پاسدران سپاه ناحیه مقاومت بسیج فراهان در عرصه عمرانی روستای تبرته شهرستان فراهان


رزمایش جهادگران عاشورایی ناحیه مقاومت بسیج فراهان

حضور گروه جهادی از بسیج جامعه پزشکی ناحیه مقاومت بسیج فراهان در عرصه پزشکی (طرح شهید رهنمون) روستای فردقان شهرستان فراهان

 

رزمایش جهادگران عاشورایی بسیج ناحیه مقاومت فراهان

حضور گروه جهادی از حوزه مقاومت بسیج حضرت ولیعصر عج  ناحیه مقاومت بسیج فراهان در عرصه عمرانی روستای ونک شهرستان فراهان


رزمایش جهادگران عاشورایی ناحیه مقاومت بسیج فراهان

اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی و آماده سازی مدرسه  شهدای کربلا روستای درویشان توسط بسیجیان حوزه دانش آموزی ناحیه مقاومت بسیج فراهان


رزمایش جهادگران عاشورایی ناحیه مقاومت فراهان

اجرای برنامه های فرهنگی و آموزشی در روستاهایی گورچان و کسراصف توسط حوزه مقاومت بسیج الزهرا س ناحیه مقاومت بسیج فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی ناحیه مقاومت بسیج فراهان

اجرای برنامه فرهنگی در روستای سلیم آباد شهرستان فراهان


رزمایش جهادگران عاشورایی ناحیه مقاومت بسیج فراهان

اجرای برنامه فرهنگی در روستای فشک شهرستان فراهان

 

اردوی جهادی در روستای گورچان توسط حوزه مقاومت بسیج الزهرا (س) ناحیه مقاومت بسیج فراهان با برگزاری کلاسهای بصیرتی ، آموزشی و فرهنگی شامل مروارید دوزی ، نمد ، گل سازی ، سفره آرایی ، کلاسهای قرآنی ، آموزش احکام ، مشاور خانوادگی و...

 

 

رزمایش جهادگران عاشورایی ناحیه مقاومت بسیج فراهان

 

♦️برگزاری کلاس بهداشتی و خودامدادی توسط حوزه مقاومت بسیج حضرت ولیعصر(عج) شهرخنجین در عرصه بهداشتی

 

رزمایش جهادگران عاشورایی ناحیه مقاومت بسیج فراهان

 

♦️برگزاری اردوی جهادی کلینیک سیار دامپزشکی توسط حوزه مقاومت بسیج مهندسین کشاورزی ناحیه مقاومت بسیج فراهان

 

رزمایش جهادگران عاشورایی با برگزاری برنامه های دینی، آموزشی، ورزشی و فرهنگی در شهر تلخاب برگزار شد.

 

#جهادگران_عاشورایی
 

 

و...............

گالری تصاویر

رزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهانرزمایش جهادگران عاشورایی در فراهان

دسته بندی

مسئول روابط عمومی فرمانداری فراهان


  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

   

   
   

  مطالب ویژه

  آخرین اخبار دفاتر استانداری

  آخرین اخبار بخشداری ها