آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری فراهان ( مشاهده آرشیو اخبار )

صبح روز شنبه مورخ 93/9/1 فرماندار شهرستان فائض پور به منظور بررسی برنامه های پیشبینی شده در حوزه اجتماعی شهرستان  در نیمه دوم امسال و پیگیری مسائل اجتماعی شهرستان با مدیر کل امور اجتماعی استانداری مرکزی  فتح آبادی ملاقات نمود  .از جمله مسائل مورد نظر در این دیدار بررسی برنامه های حوزه آسیب های اجتماعی در شهرستان بود .

صبح روز شنبه اول آذر سال 93 فرماندار شهرستان فراهان  فائض پوربه منظور بررسی مسائل ومشکلات حوزه آب شهرستان با مدیر کل  آب منطقه ای استان مرکزی بازگیر ملاقات نمود .در این ملاقات  مصوبات دیدار قبل مورد بررسی قرار گرفت .

صبح روز شنبه مورخ 93/9/1 فرماندار شهرستان فائض پور  به منظور بررسی مسائل مربوط به جذب توریسم  وجاذبه های توریستی در شهرستان ،حفظ بناهای تاریخی با توجه به قدمت دیرینه شهرستان فراهان با مدیر کل میراث فرهنگی وگردشگری استان مرگزی حسینی  دیدارنمود 

صبح روز چهار شنبه مورخ 93/8/28 با هدف آشنایی بانوان شاغل در ادارات پیرامون مباحث بهداشت وسلامت زنان در بیماریهای پر خطر از سوی امور بانوان فرمانداری فراهان با همکاری اداره بهداشت ودرمان شهرستان کارگاه آموزشی پیرامون این مباحث برگزار شد .

       

  

صبح روز چهارشنبه مورخ 93/8/28  با هدف برگزاری جلسه شورای تامین سه شهرستان فراهان ،آشتیان ،تفرش وبررسی مسائل ومشکلات شهرستان فراهان در حوزه های اجتماعی ،سیاسی ،امنیتی معاون سیاسی امنیتی واجتماعی استانداری مرکزی حسن بیگی با فرماندار شهرستان فراهان فائض پور  ملاقات نمودند .

صبح روز چهارشنبه مورخ 93/8/28 رئیس کتابخانه های عمومی شهر فرمهین سردار پور به مناسبت فرا رسیدن هفته کتاب با فرماندار  شهرستان فائض پور ملاقات نموده واز نزدیک مسائل ومشکلات این مجموعه را عنوان نمودند .

صبح روز چهارشنبه مورخ 93/8/28 جلسه ستاد صیانت از حقوق شهروندی با حضور معاون فرماندار انصاری ودیگر اعضاء در محل فرمانداری شهرستان فراهان برگزار گردید .در این جلسه پیرامون عفاف وحجاب وارائه گزار ش فعالیت از ادارات پیرامون آن ،نظارت بر قهوه خانه ها- سفره خانه های سنتی در راستای قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات و..... در بین اعضاء بحث وگفتگو شد . 

صبح روز چهار شنبه مورخ 93/8/28 با هدف بررسی مسائل ومشکلات ، ارئه تسهیلات واستقرار صندوق مهر امام رضا (ع) جهت ایجاد اشتغال در شهرستان مدیر کل صندوق مهر امام رضا (ع ) مهدوی با فرماندار شهرستان فراهان ملاقات نموده واز نزدیک به بررسی مسائل ومشکلات در این حوزه پرداختند .در پایان   پس از بحث وتبادل نظر مهدوی عنوان نمود با توجه به کمبود اعتبارات امکان ایجاد این صندق در شهرستان وجود ندارد.

صبح روز سه شنبه مورخ 93/8/27 جلسه شورای اداری با حضور مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری مرکزی  سردار قاسمی ، فرماندار شهرستان فراهان فائض پور ودیگر اعضاءدر سالن جلسات فرمانداری فراهان برگزار شد .در  این جلسه قاسمی در خصوص پدافند غیر عامل ونقش آن در جامعه صحبتهایی را بیان نموده ودر ادامه برخی از ادارات فعالیتهایی را که در خصوص پدافند غیر عامل انجام داده بودند  گزارشاتی را عنوان نمودند .

صبح روز دوشنبه مورخ 93/8/23به منظور بررسی مسائل ومشکلات کشاورزان ودامداران شهرستان طی جلسه ای فرماندار شهرستان فراهان فائض پور با رئیس جهاد کشاورزی استان بابایی وریاست بانک کشاورزی استان دشت بیاض که با حضور کشاورزان منطقه فراهان صورت گرفت  ملاقات نمودند .

تصویر روز
معرفی مدیر


سعید فائض پور
فرماندار


ردیف  نام شهرستان  نام مرکز  جمعیت    تاسیس  
1اراکاراک5996341316
2ساوهساوه2590301316
3شازندشازند1177461359
4خمینخمین1073681337
5خندابخنداب582621386
6زرندیهمامونیه571531381
7محلاتمحلات533811325
8دلیجاندلیجان489861358
9کمیجانکمیجان393401381
10فراهانفرمهین300421388
11تفرشتفرش259121336
12آشتیانآشتیان171051356

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

وزارتخانه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به ایمیل فرمانداری به نشانی farhan@ostan-mr.ir ارسال فرمایید.

روابط عمومی فرمانداری فراهان